Frissítve: 2018.11.19

Facebook Oldal

Tisztújító közgyűlést tartott az Aszódi Futball Club tagsága

A 2011 januárjában megválasztott vezetőség mandátuma az FC Alapszabályának megfelelően lejárt. A leköszönő elnökség összehívta az FC tagságát, és beszámolt az elmúlt négy év munkájáról. Dobes Attila elnök és Kovács Tamás ügyvezető ismertette az elért eredményeket, az elvégezett munkát. A tagság egyet értett a vezetőség véleményéve:, amit vállatak, azt betartották. Az egyesület gazdaságilag stabil lábakon áll, köszönhetően az önkormányzat folyamatos támogatásának illetve a TAO pályázatokon való sikeres részvételnek.
A felnőtt csapat fejlődése töretlen, azonban az utánpótlás csapatok fejlődésében visszalépés tapasztalható. A sporttelep infrastruktúrális fejlődése látható, a sportolás feltételei folyamatosan bővülnek. A 2015-ös évre elnyert újabb források segítségével a sporttelep komfortja tovább javítható.
A tagság megköszönte a távozó vezetőség munkáját, majd következett az új elnökség, az új elnök, a Felügyelő Bizottság és a Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása.
A közgyűlés hét tagú elnökséget választott. Az elnökség tagjai: Bán József, Éliás József, Kádár András, Dobes Attila, Kovács Tamás, Tolmácsi Miklós, Buzás István. A közgyűlés a következő négy évre egyhangú szavazással Kovács Tamás alpolgármestert a klub elnökévé megválasztotta.
A közgyűlés három tagú Felügyelő Bizottságot választott. A bizottság tagjai: Molnár József, Huszár Mihály, Matiny Ferenc. A tagság a Felügyelő Bizottság elnökének egyhangú szavazással Molnár Józsefet választotta meg.

A tisztújító közgyűlés kötetlen beszélgetéssel zárult.